Ingeniörsfirma Torsten Berg


  Vi är ett företag i instrumentbranschen,
företaget bildades 1984 och vi lanserar en Egen Line av temperaturmätare under namnet TEMPOTERM.
Årets nyhet är en Ficktermometer ThermoPop.

Tempoterm-serien har funnit stor användning inom bl.a.: Egenkontrollen, Fastighets och värmetekniska mätningar, VVS, Energi mm.

Vi har Paket-erbjudanden där instrument, luftgivare och insticksgivare ingår. Dessutom har vi termoelementkontakter, kabel, samt mätinstrument för gasläcksökning, luftflöden, anemometrar, pH, termohygrometrar och dataloggers.

  Till temperarturinstrumenten finns ett antal temperaturgivare - utformade för bästa lämplighet för respektive mätning.

1. i matlagning
2. i egenkontrollen
3. i livsmedelshantering
4. i fastighetskontroller
5. i industriella kontrollpunkter

Vi utför även :
service, reparationer och kalibreringar.

Ingeniörsfirma Torsten Berg
Missionsvägen 14
167 33 BROMMA

telefon : 070 4800 412
e-post : Torsten Berg


Startsida


Webmaster Senast uppdaterad 20190922 Copyright © 1999 Ingeniörsfirma Torsten Berg.
www.ingtor.se