Ingeniörsfirma Torsten Berg


  Vi är ett företag i instrumentbranschen,
företaget bildades 1984.

Vår digitala temeraturserie heter TEMPOTERM.
Dock har tyvärr Tempoterm10 F utgått ur produktionen och ersätts av nya utföranden. Men Tempoterm H finns fortfarande kvar.

Årets nyheter är gasläcksökaren SF 6000 som tillsammans med LS2 utgör grunden i det programmet.

Övriga instrument finns för luftflöden, anemometrar, pH, termohygrometrar och datalogers.

  Till temperarturinstrumenten finns ett antal temperaturgivare - utformade för bästa lämplighet för respektive mätning.

1. i matlagning
2. i egenkontrollen
3. i livsmedelshantering
4. i fastighetskontroller
5. i industriella kontrollpunkter

Vi utför även :
service, reparationer och kalibreringar.

Ingeniörsfirma Torsten Berg
Missionsvägen 14
167 33 BROMMA

telefon : +4670 4800 412
e-post : Torsten Berg


Startsida


Webmaster Senast uppdaterad 20200210 Copyright © 1999 Ingeniörsfirma Torsten Berg.
www.ingtor.se